Teorie si Analiza Politica

Tipul masteratului: Studii avansate şi cercetare
Durata programului de studiu: 2 ani
Nr. credite: 120
Statutul: acreditat ARACIS
Coordonator: Prof. univ. dr. Adrian Miroiu

Cui i se adresează programul

Acest masterat este destinat absolvenţilor de învăţământ superior interesaţi în cercetarea și analiza politică. De asemenea, acest program masteral conferă pregătirea teoretică și competențele de cercetare necesare aprofundării studiilor la nivel de doctorat. Abordarea curriculară este inter şi trans-disciplinară, dar presupune (mai ales pentru opţiunea de cercetare și studii doctorale) cunoştinţe de bază în cel puţin una dintre specializările: știinţe politice; filosofie; istorie; teologie; științele comunicării și media; relații internaționale și studii culturale; psihologie și științele educației.

Misiune şi obiective

Misiunea principală a masteratului de Teorie și Analiză Politică este cea de a forma specialişti cu înaltă calificare în domeniul științei politice și de a pregăti candidații la studii de doctorat în acest domeniu. În consecinţă, ne propunem să atingem următoarele finalităţi pentru absolvenţii masteratului:
•    Finalităţi epistemice: ă cunoască teoriile referitoare la decizia socială, la instituțiile sociale, la formularea politicilor publice, la drepturile omului;săcunoască instituțiile și politicile referitoare la gen şi minorităţi, spațiul juridic și administrativ european;
•    Finalităţi profesionale: ă poată face cercetare aplicată (cantitativă şi calitativă) în profil, inclusiv cercetare comparată; să poată preda cursuri de profil;
•    Finalităţi etice: să dezvolte morală la discriminare; să recunoască și să învețe să respingă  inechitatea bazată pe diferenţe independente de meritele unei persoane, a unor grupuri şi comunităţi şi să își însușească orientarea spre egalitate de şanse în competiţie;
•    Finalităţi psihologice: să-și perfecționeze de comunicare, înţelegere şi cooperare cu persoane de alt gen, etnie, religie; să-și cultive stima de sine şi dorinţa de autoafirmare.
 
Structura.
Masteratul este conceput in jurul unui nucleu central de cursuri obligatorii, caruia i se adauga unul din cele trei pachete de cursuri optionale cu urmatoarele profile:
•    Pachetul 1: Politicile U.E.
•    Pachetul 2 : Institutii si politici antidiscriminare
•    Pachetul 3: Politici nationale

Cursuri:
Cursuri obligatorii
•    Modernitate și politică
•    Teorii ale deciziei sociale
•    Teorii social-politice contemporane
•    Etică, ideologii și religii actuale
•    Sisteme politice contemporane (comunismul românesc)
•    Partide și sisteme de partide

Cursuri optionale
Pachetul 1:
•    Elaborarea și evaluarea proiectelor
•    Managementul fondurilor comunitare
•    Politici sectoriale
•    Politicile Comunităților Europene
Pachetul 2 :
•    Drepturile omului si valori democratice
•    Politici ale egalitatii de gen
•    Institutii si politici anti –discriminare
•    Cultura, gen si minoritati (mass-media, spatiul intelectual public)
Pachetul 3:
•    Managementul fondurilor comunitare
•    Politici economice
•    Corupție și politici anticorupție
•    Politici educaţionale
Printre profesorii care vor preda la Masteratul de Teorie și Analiză Politică amintim pe:
•    Prof. univ. dr. Adrian Miroiu
•    Conf. univ. dr. Gabriel Andreescu
•    Prof. univ. dr. Iordan Gheorghe Bărbulescu
•    Prof. univ. dr. Cezar Bîrzea
•    Prof. univ. dr. Mihaela Miroiu

Bibliografie:
Acemoglu, Daron; James A. Robinson – De ce eșuează națiunile?, Editura Litera, București, 2016
Andreescu, Gabriel - Naţiuni şi minorităţi, Polirom, Iaşi, 2004
Băluță, Oana; Alina Andreea Dragolea; Alice Iancu - Gen si interese politice, Polirom, Iași, 2008
Dragolea, Alina Andreea - Statul Bunastarii după criza economică, Tritonic, București, 2016
Hoek van der, M.P. (ed), 2005, Handbook of Public Administration and Policy in the European Union, Taylor & Francis (cap.5, cap.6, cap.7, cap.8)
Miroiu, A. 2001, Introducere in analiza politicilor publice, 2001 (cap.1b, 1c, cap2a, 2c, cap. 3b, cap.4a, cap.6, cap.7)
Miroiu, Adrian; Bogdan Florian – Universitatea Românească Azi, Tritonic, București, 2015
Miroiu, Adrian; Șerban Cerkez – Competiția politica în România, Polirom, Iași, 2013
Miroiu, Mihaela - Drumul catre autonomie, Polirom, Iași, 2004
Miroiu, Mihaela (coord.) - Ideologii Politice Actuale, Polirom, Iași, 2012
Murgescu, Bogdan – România și Europa, Polirom, Iași, 2010
Ostrom, Elinor – Guvernarea Bunurilor Comune, Polirom, Iași, 2007
Păunescu, Mihai (coord.) – Management public în România, Iași, Polirom, 2008
Vlăsceanu, Lazăr; Marian Gabriel Hâncean – Modernitatea Românească, Paralela 45, Pitești, 2014

Propunere teme admitere masterate în domeniul 'științe politice':

 1. Evolutia politicilor egalității de șanse în România.
 2. Drepturile minorităților și contextul european după 2007.
 3. Abordări comparate ale reprezentării politice a femeilor în România: impactul asupra egalității de șanse.
 4. Contextul european al drepturilor minorităților naționale.
 5. Guvernarea bunurilor publice.
 6. Politicile publice: definiții
 7. Modele ale politicilor publice
 8. Evaluarea politicilor publice
 9. Instituții ale Uniunii Europene: Comisia
 10. Instituții ale Uniunii Europene: Parlamentul
 11. Instituții ale Uniunii Europene: Consiliul UE vs. Consiliul european
 12. Instituții ale Uniunii Europene: Instituții judiciare si de control
 13. Ideologii politice comtemporane
AtaşamentMărime
Microsoft Office document icon Master Teorie si Analiza Politica.doc36.5 KB