Studii Vizuale si Societate

Tipul masteratului: Aplicativ
Forma: învățământ la zi cu frecvență
Durata: 2 ani (120 credite ECTS)
Coordonatorul programului: Prof. Univ. Dr. Vintilă MIHĂILESCU

Descrierea programului

Masterul de Studii Vizuale şi Societate, organizat în parteneriat cu masterul de Fotografie şi Imagine Dinamică de la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti, îşi propune să ofere un program interdisciplinar de teorie și practica imaginii, explorând transformările istorice ale codurilor de reprezentare pentru a înțelege rolul pe care produsele vizuale îl ocupă în viața de zi cu zi.
Programul va pune accent pe analiza mecanismelor specifice regimurilor de producție audio-vizuală și pe stimularea continuă a deprinderilor de observare și asimilarea tehnicilor de structurare a discursurilor vizuale.
Dimensiunea practică a programului masteral se structurează pe participarea la ateliere, festivaluri de film documentar, vizitarea și dezbaterea pe marginea unor expoziții de artă cu component socială manifestă și cooptarea masteranzilor într-o cercetare colectivă de teren la sfârșitul primului an de studiu (aproximativ două săptămâni).

Cui se adresează?

Masterul este deschis absolvenţilor facultăţilor de ştiinţe sociale şi umaniste, artă şi cinematografie, precum și absolvenților altor specializări, conexe sau nu, care manifestă interes pentru studiile vizuale.

Conținutul programului

Structura programului privilegiază lucrul individual cu masteranzii și relația de mentorat; feedback-ul, peer-review-ul și cursurile tip atelier sunt metode predilecte de învățare. În vederea elaborării tezei de dizertație masteranzii au la dispoziție un curs de metode și tehnici de scriere academică în domeniul științelor sociale.

Oportunități profesionale

Competențele dobândite în urma participării la acest program completează calificarea pentru producția audio-vizuală, expertiză social media sau CSR, consiliere de imagine, proiecte muzeale, comunicare digitală, cercetare calitativă de piață, marketing și publicitate.

Programul deschide o serie de oportunități în domeniul activităților culturale: curatoriat și activități muzeale, proiecte de documentare vizuală, elaborare de politici culturale, urbanism participativ, intervenție culturală.

Discipline studiate
•    Introducere în discursul antropologic (prof. Vintilă Mihăilescu)
•    Practica observaţiei (lect. Bogdan Iancu)
•    Cultură materială (prof. Vintilă Mihăilescu)
•    Politici și discursuri muzeale (lect. asociat Simina Bădică)
•    Antropologie vizuală (lect. Bogdan Iancu)
•    Imagine şi societate I-II (prof. Iosif Kiraly)
•    Cultură digitală și etica informației (lect. asociat Constantin Vică)
•    Film documentar (atelier – lect. asociat Adina Brădeanu)
•    Imagine patrimonială și branding (lect. Monica Stroe)
•    Sociologie vizuală și marketingul imaginii publice (lect. Bogdan Iancu)

Detalii admitere
O condiţie preliminară de admitere este cunoaşterea a minim unei limbi de circulaţie internaţională.
Participarea la concurs constă în elaborarea unei scrisori de motivație și susținerea acesteia în cadrul unui interviu. Scrisoare de motivaţie va conține și un scurt proiect de cercetare sau eseu pe o tematică la alegere, din cadrul ariei disciplinare a masteratului (maxim o pagină, font Times New Roman / Calibri cu 12, spațiere la un rând și jumătate). Interviul va fi centrat pe problematica tratată în lucrare.

Informații suplimentare
Blog: https://antropovizual.wordpress.com/
Facebook: https://www.facebook.com/master.studiivizuale
Contact: lect. univ. dr. Bogdan IANCU, email: bogdan.iancu@politice.ro
Telefon /Fax: 0372.249.776; 021.310.1042

Bibliografie orientativă:
•    "Despre fotografie” – Susan Sontag, VELLANT 2014, capitolul Evangheliile fotografice (p. 121 - 157)
•    “Politicile filmului. Contribuţii la interpretarea cinemaului românesc contemporan” – Andrei Gorzo și Andrei State (ed.), Tact 2014, capitolul Noul Cinema Românesc şi realismul european al anilor ’90 (de Radu Toderici)

AtaşamentMărime
Microsoft Office document icon Master Studii Vizuale și Societate.doc36.5 KB