Stiinte Politice

Tipul masteratului: Studii avansate şi cercetare
Durata programului de studiu: 2 ani
Nr. credite: 120
Statutul: acreditat ARACIS
Coordonator: Conf. Univ.dr. Cristian Pirvulescu

Cui i se adresează programul:

Acest masterat este destinat absolvenţilor de învăţământ superior interesaţi în cercetarea si analiza institutiilor, proceselor si comportamentelor politice. Abordarea curiculară este inter şi trans-disciplinară, dar presupune (mai ales pentru opţiunea de cercetare) cunoştinţe de bază în cel puţin una dintre specializările: Ştiinţe politice, Istorie, Drept, Sociologie, Relaţii internaţionale, Ştiinţele educaţiei, Filosofie, Psihologie, Economie, Administraţie publică, Jurnalism şi Ştiinţele comunicării.

Misiune şi obiective:

Misiunea principală a masteratului de Stiinţe Politice este aceea de a forma specialişti in analiza politica. În consecinţă, ne propunem să atingem următoarele finalităţi pentru absolvenţii masteratului:
•    Finalităţi epistemice: sa cunoasca diferite teorii si metode in Stiinta Politica, teorii in relatiile internationale si integrarea europeana, metode de analiza electorala, metode de cercetare sociala, elemente de istorie a  gandirii politice si teoriei politice, functionarea si reformarea institutiilor europene.
•    Finalitati profesionale: sa poată face cercetare aplicata (cantitativă şi calitativă) in profil, inclusiv cercetare comparată, sa îşi formeze competenţă de consultanta si asistenta specializata institutiilor guvernamentale, organizatiilor neguvernamentale, partidelor politice in acest domeniu, sa poata preda cursuri de profil.
•    Finalitati politice: sustinerea in spatiul public a pluralismului politic si a respectului pentru valorile democratice.

Structura. Cursuri si cadre didactice:
Planul de invatamant al specializării cuprinde un set de discipline de specialitate care sa ofere
studentului masterand instrumentele pentru a analiza a politicii. Cursurile optionale, din oferta
celorlator programe masterale, permit o abordare flexibila a traiectoriei masterandului, in functie
de interesele profesionale si stiintifice.
Cadrele didactice care gestioneaza activitatea de predare au o experienta solida in cercetare sociala si analiza politica. Printre acestia se afla:
•    Conf. Univ. Dr. Cristian Pirvulescu
•    Conf. Univ. Dr. Andrei Taranu
•    Prof. Univ. Dr. Iordan Barbulescu
•    Conf. Univ. Dr. Catalin Partenie
•    Conf. Univ. Dr. Marius Precupetu
•    Conf. Univ. Dr. Liliana PopescuLect. Univ. Dr. Claudiu Craciun.

Cursuri obligatorii
•    Istoria gândirii politice
•    Politologie generala
•    Metode cantitative si analiza de politici
•    Instituţiile Uniunii Europene
•    Sociologia guvernarii
•    Teorii politice contemporane
•    Analiză politică
•    Organizare de partid
•    Sisteme politice contemporane
•    Analiză electorala
•    Politicile Uniunii Europene
•    Teoria relaţiilor şi organizaţiilor internaţionale
•    Sociologia tranziţiei

Bibliografie:
Acemoglu, Daron; James A. Robinson – De ce eșuează națiunile?, Editura Litera, București, 2016
Andreescu, Gabriel - Naţiuni şi minorităţi, Polirom, Iaşi, 2004
Băluță, Oana; Alina Andreea Dragolea; Alice Iancu - Gen si interese politice, Polirom, Iași, 2008
Dragolea, Alina Andreea - Statul Bunastarii după criza economică, Tritonic, București, 2016
Hoek van der, M.P. (ed), 2005, Handbook of Public Administration and Policy in the European Union, Taylor & Francis (cap.5, cap.6, cap.7, cap.8)
Miroiu, A. 2001, Introducere in analiza politicilor publice, 2001 (cap.1b, 1c, cap2a, 2c, cap. 3b, cap.4a, cap.6, cap.7)
Miroiu, Adrian; Bogdan Florian – Universitatea Românească Azi, Tritonic, București, 2015
Miroiu, Adrian; Șerban Cerkez – Competiția politica în România, Polirom, Iași, 2013
Miroiu, Mihaela - Drumul catre autonomie, Polirom, Iași, 2004
Miroiu, Mihaela (coord.) - Ideologii Politice Actuale, Polirom, Iași, 2012
Murgescu, Bogdan – România și Europa, Polirom, Iași, 2010
Ostrom, Elinor – Guvernarea Bunurilor Comune, Polirom, Iași, 2007
Păunescu, Mihai (coord.) – Management public în România, Iași, Polirom, 2008
Vlăsceanu, Lazăr; Marian Gabriel Hâncean – Modernitatea Românească, Paralela 45, Pitești, 2014

Propunere teme admitere masterate în domeniul 'științe politice':

 1. Evolutia politicilor egalității de șanse în România.
 2. Drepturile minorităților și contextul european după 2007.
 3. Abordări comparate ale reprezentării politice a femeilor în România: impactul asupra egalității de șanse.
 4. Contextul european al drepturilor minorităților naționale.
 5. Guvernarea bunurilor publice.
 6. Politicile publice: definiții
 7. Modele ale politicilor publice
 8. Evaluarea politicilor publice
 9. Instituții ale Uniunii Europene: Comisia
 10. Instituții ale Uniunii Europene: Parlamentul
 11. Instituții ale Uniunii Europene: Consiliul UE vs. Consiliul european
 12. Instituții ale Uniunii Europene: Instituții judiciare si de control
 13. Ideologii politice comtemporane
AtaşamentMărime
Microsoft Office document icon Master Stiinte Politice.doc36 KB