Sociologie aplicata: Devianta si ordine sociala

Tipul masteratului: Aplicativ

Masterul Sociologie aplicată: Devianță și ordine socială

Programul își propune să deschidă calea profesionalizării în domeniul sociologiei devianței și a managementului instituțiilor de control social, permițând atât o carieră academică sau de cercetare, cât și expertiza necesară pentru cei care doresc să lucreze în domeniul analizei, evaluării și managementului instituțiilor care se ocupă cu controlul social, dar și cu analiza și gestiunea conflictelor și problemelor sociale. Un palier major este cel al cercetării sociale avansate, relevantă pentru domenii multiple de interes: organizații, comunități sociale, grupuri, procese de schimbare socială, fenomene sociale anomice.
Programul de master este destinat în principal absolvenților din domeniile științelor sociale și umane, în primul rând celor licențiați în domeniile: sociologie, științe politice, științele comunicării, drept, științe economice, jurnalism, psihologie, științe administrative, istorie. Programul nu se bazează, însă, pe un sistem de admitere exclusivist, fiind deschis oricărui licențiat care face dovada unei pregătiri bazale în domeniul de specializare al masterului.

Masterul Sociologie aplicată: Devianță și ordine socială este deschis totodată pentru toți candidații care au licențe în domenii de graniță sau care vor să se specializeze în sociologia devianței și a controlului social, pe baza pregătirii prealabile pe care o au în domeniul lor de licență.

Programul de studii universitare de masterat Sociologie aplicată: Devianță și Ordine Socială pune un accent deosebit pe componenta de pregătire practică, pe dezvoltarea unor abilități de cercetare și de lucru care sunt cerute imperios de piața forței de muncă. De asemenea, programele de practică asigură cadrul necesar pentru derularea unor proiecte de echipă, în condițiile reale ale muncii specifice în domeniu, iar programul de "internship", care se derulează în semestrul al patrulea, pe perioada întregului semestru, vă poate asigura baza excelentă a derulării activității în cadre instituționale reale.

Din oferta de cursuri a masterului: Politici și strategii anticorupție, Cultura devianței în penitenciare, Delicvența juvenilă și politici publice de prevenție, Metodologia studiului de caz în cercetarea infracționalității majore. Probleme cheie în management si organizații, Sociologie juridică; Evaluarea psihologică în cazul comportamentelor deviante (laborator); Management Public, Stratificare și mobilitate socială, Practica observației sociologice a comportamentelor deviante: Metode de cercetare calitativă în științele sociale Interviul, Focus grupul, analiza calitativă de conținut.
 
Oportunități pe piața muncii
Meseria de sociolog este una dintre cele mai atractive pentru piața forței de muncă din România și din lume. Sociologii sunt chemați astăzi ca experți, nu doar în domeniul cercetărilor de tip sondaj, cele mai cunoscute public activități de cercetare socială, ci și în multe alte domenii, care merg în zone foarte diverse. Absolvenții masteratului de Sociologie aplicată: Devianță și Ordine Socială din cadrul SNSPA dețin competențele necesare pentru ocuparea unor poziții pe piața forței de muncă în domenii și arii de activitate cum ar fi:
 •    proiectarea, managementul și diagnoza programelor de dezvoltare comunitară
•    managementul organizațiilor de control social
•    consilierea la nivelul top managementului organizațiilor care se ocupă cu gestiunea problemelor sociale și cu controlul social
•    consultanță în media în privința analizei, diagnozei și gestiunii problemelor sociale
•    proiectarea politicilor publice în domeniu și în diagnoza efectelor acestora
•    consultanță politică în domeniul analizei fenomenelor și proceselor infracționale și anomice
•    consultanță în proiecte publice sau private cu caracter social
•    consultanță în programe culturale sau artistice menite a rezolva conflicte sau probleme sociale
•    audit instituțional
•    definirea de strategii și programe de dezvoltare durabilă.

Bibliografie:
Concepte fundamentale în sociologie – Alfred Bulai, Paideia 2009 capitolul 11 Devianță și control social
Capitolul se poate descărca gratis de la adresa: http://sociologie-snspa.ro/
Sau
Regulile metodei sociologice - Emile Durkheim, Polirom 2002, capitolul 1 Ce este un fapt social?
Lucrarea se poate descărca gratis de pe site-ul Polirom la adresa:
http://www.polirom.ro/biblioteca-online/listare(03,autori,ASC).html

 

AtaşamentMărime
Microsoft Office document icon Master Sociologie Aplicata.doc36 KB