Politici Publice si Integrare Europeana

Tipul masteratului: Aplicativ
Durata programului de studiu: 2 ani
Nr. credite: 120
Statutul: acreditat ARACIS
Coordonator: Prof.univ.dr. Adrian Miroiu

Cui i se adresează programul

Acest masterat este destinat absolvenţilor de învăţământ superior interesaţi în analiza, proiectarea şi cercetarea politicilor publice. Abordarea curriculară este inter şi trans-disciplinară, dar presupune (mai ales pentru opţiunea de cercetare) cunoştinţe de bază în cel puţin una dintre specializările: Ştiinţe politice, Sociologie, Relaţii internaţionale, Ştiinţele educaţiei, Filosofie, Psihologie, Economie, Administraţie publică, Jurnalism şi Ştiinţele comunicării. Masteratul este însă deschis şi absolvenţilor altor programe de studii.

Misiune şi obiective

Misiunea principală a masteratului de Politici Publice și Integrare Europeană este cea de a forma specialişti în profil, capabili să analizeze și proiecteze politici publice. Ne propunem să atingem următoarele finalităţi pentru absolvenţii masteratului:
• Finalităţi epistemice: să cunoască diferite paradigme în privința analizei și fomulării politicilor publice; să cunoască modul de funcționare al instituțiilor europene; să cunoască relația dintre organizațiile non-profit și formularea politicilor publice; să cunoască diferite perspective asupra managementului public; să cunoască politici economice, politici educaționale, politici anticorupție, politici ale egalității de gen, politici ale comunităților europene
• Finalităţi profesionale: să poată face cercetare aplicată (cantitativă şi calitativă) în profil, inclusiv cercetare comparată; să îşi formeze competenţă de consultanță și asistență specializată instituțiilor guvernamentale, organizațiilor neguvernamentale, partidelor politice în acest domeniu; să poată preda cursuri de profil.
• Finalităţi etice: să își dezvolte respectul față de valorile democratice și față de pluralitatea intereselor în formularea politicilor publice; să recunoască și să învețe să respingă inechitatea bazată pe diferenţe independente de meritele unei persoane, a unor grupuri şi comunităţi şi să își însușească orientarea spre egalitate de şanse în competiţie;
• Finalităţi psihologice: să-și perfecționeze capacitatea de comunicare, înţelegere şi cooperare cu persoane de alt gen, etnie, religie; să-și cultive stima de sine, dorinţa de autoafirmare precum și sentimentul competenței în analizarea și proiectarea politicilor publice;
• Finalități politice: să susţină în cunoştinţă de cauză la nivel de ONG-uri, partide, presă a proiectelor de politici publice.
 
Structura

Masteratul este conceput în jurul unui nucleu de cursuri menite să formeze cunoștințe și competențe de analiză și proiectare a politicilor publice, de analiză normativă a politicilor publice, de teorie politică, precum și de instituții și politici ale Uniunii Europene. De asemnea, masteratul include cursuri de statistică, precum și metode și tehnici de cercetare ce urmăresc să formeze competențe aplicative de analiză și evaluare a politicilor publice.

Plan de învățământ

Printre profesorii care vor preda la Masteratul de Politici publice şi integrare europeană amintim pe:
•    Prof. univ. dr. Adrian Miroiu
•    Prof univ. dr. Mihai Paunescu
•    Conf univ. dr. Diana Iancu
•    Lect univ. dr. Mihai Ungureanu
•    Prof. univ. dr. Mihaela Miroiu
•    Prof. univ. dr. Mihaela Vlăsceanu
•    Lect. univ. dr. Bogdan Florian

Pentru detalii legate de admitere: http://politice.ro/ro/mppie
Persoană de contact: Mihai Păunescu
Email: mihai.paunescu@politice.ro

Bibliografie:

Acemoglu, Daron; James A. Robinson – De ce eșuează națiunile?, Editura Litera, București, 2016
Andreescu, Gabriel - Naţiuni şi minorităţi, Polirom, Iaşi, 2004
Băluță, Oana; Alina Andreea Dragolea; Alice Iancu - Gen si interese politice, Polirom, Iași, 2008
Dragolea, Alina Andreea - Statul Bunastarii după criza economică, Tritonic, București, 2016
Hoek van der, M.P. (ed), 2005, Handbook of Public Administration and Policy in the European Union, Taylor & Francis (cap.5, cap.6, cap.7, cap.8)
Miroiu, A. 2001, Introducere in analiza politicilor publice, 2001 (cap.1b, 1c, cap2a, 2c, cap. 3b, cap.4a, cap.6, cap.7)
Miroiu, Adrian; Bogdan Florian – Universitatea Românească Azi, Tritonic, București, 2015
Miroiu, Adrian; Șerban Cerkez – Competiția politica în România, Polirom, Iași, 2013
Miroiu, Mihaela - Drumul catre autonomie, Polirom, Iași, 2004
Miroiu, Mihaela (coord.) - Ideologii Politice Actuale, Polirom, Iași, 2012
Murgescu, Bogdan – România și Europa, Polirom, Iași, 2010
Ostrom, Elinor – Guvernarea Bunurilor Comune, Polirom, Iași, 2007
Păunescu, Mihai (coord.) – Management public în România, Iași, Polirom, 2008
Vlăsceanu, Lazăr; Marian Gabriel Hâncean – Modernitatea Românească, Paralela 45, Pitești, 2014

Propunere teme admitere masterate în domeniul 'științe politice':

 1. Evolutia politicilor egalității de șanse în România.
 2. Drepturile minorităților și contextul european după 2007.
 3. Abordări comparate ale reprezentării politice a femeilor în România: impactul asupra egalității de șanse.
 4. Contextul european al drepturilor minorităților naționale.
 5. Guvernarea bunurilor publice.
 6. Politicile publice: definiții
 7. Modele ale politicilor publice
 8. Evaluarea politicilor publice
 9. Instituții ale Uniunii Europene: Comisia
 10. Instituții ale Uniunii Europene: Parlamentul
 11. Instituții ale Uniunii Europene: Consiliul UE vs. Consiliul european
 12. Instituții ale Uniunii Europene: Instituții judiciare si de control
 13. Ideologii politice comtemporane