Admitere Masterat 2019

Vă oferim două tipuri de programe masterale

MASTERATE Studii avansate şi cercetare
 
Sunt destinate în primul rând celor care vor să se specializeze în domeniul ştiinţelor politice, sociologiei sau antropologiei, inclusiv pentru cei care doresc continuarea studiilor masterale cu un program doctoral în aceste domenii de specializare. Universitatea noastră oferă programe de doctorat în științe politice, sociologie și antropologie.

MASTERATE de tip avansat:

Domeniul Stiinte Politice:

 • ŞTIINŢE POLITICE
 • TEORIE ŞI ANALIZĂ POLITICĂ

Domeniul Sociologie

 • SOCIOLOGIE APLICATĂ: DEVIANȚĂ ȘI ORDINE SOCIALĂ
 • ANTROPOLOGIE

Toate aceste programe de master sunt acreditate

MASTERATE de tip aplicativ:

Sunt deschise tuturor absolvenţilor de licenţă care vor să se profesionalizeze în domeniile acoperite de programele de master. Vă oferim în acest an universitar următoarele programe de master:

Domeniul Stiinte Politice:

 • POLITICI, GEN ŞI MINORITĂŢI
 • POLITICI PUBLICE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ
 • GUVERNARE ŞI SOCIETATE (TEORIA SI PRACTICA GUVERNARII)
 • MANAGEMENT ŞI GUVERNARE
 • STUDII DE MUNCA (limba engleza)
 • MASTER ÎN POLITICĂ ȘI SOCIETATE EUROPEANĂ (limba engleză)
 • STUDII DE MEDIU ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ (limba engleză)

Domeniul Sociologie

 • STUDII VIZUALE SI SOCIETATE
 • STUDII ROME

Toate aceste programe de master sunt acreditate

Pentru programele de master la care optați este necesar să încărcați scrisoarea de motivație, conform modelului din lista.

Pentru programele de master Antropologie, Studii Vizuale și Societate și Teorie și Analiză Politică trebuie încărcat obligatoriu și un eseu, de maxim o pagină; acesta va fi elaborat pe o tematică la alegere, din cadrul ariei disciplinare a masteratului.

Pagini