Guvernare si Societate

Tipul masteratului: Aplicativ

Masterul de Teoria şi practica guvernarii este un master aplicativ care îşi propune să deschidă calea profesionalizării în domeniul guvernării locale, regionale sau locale. El are două paliere constitutive. Primul este dat de componenta teoretică, care asigură profesionalizarea dumnevoastră în domeniul problematicii guvernării, permiţându-vă o carieră academică sau de cercetare în acest domeniu şi deschizându-vă opţiunile pentru doctorat în ştiinţele politice sau sociologie. Al doilea palier este cel al implicării directe în procesele de administrare şi management al instituţiilor publice implicate în actul guvernării şi de analiză şi audit al managementului guvernamental. Masterul are o structură dinamică, puternic ancorată în realitatea socială, fiind centrat pe analiza modului în care instituţiile publice funcţionează în condiţiile crizelor economice, politice sau sociale. O componentă de bază a masterului este dedicată, astfel, pregătirii dumnevoastră în domeniul managentului crizelor, dar şi al terapiilor organizaţionale ale instituţiilor publice sau private.  Din acest punct de vedere acesta este singurul program de studii masterale în domeniul guvernării care are o dimensiune aplicativă centrală pentru managementul proceselor de criză.

Domenii de interes:

Prospectivă, diagnoză şi planificare strategică, managementul organizaţiilor, marketing politic şi electoral, management public, sociologie politică, sociologiea guvernării, comunicare publică, organizare de partid şi reforma organizaţiilor politice: gestiunea proceselor de reformă instituţională.

Detalii despre acest master, progama, teme de curs, conditii de admitere, sfaturi pentru interviu si multe altele gasiti la pagina de internet a acestui master: http://guvernare.master-snspa.ro/

Din oferta de cursuri:

 • „Sociologia guvernării – Guvernarea în momente de criză”
 • „Teoria şi practica comunicării publice”
 • „Prospectiva, diagnoză şi planificare strategică”
 • „Marketing politic şi guvernamental”
 • „Management public”
 • „Teoria şi practica comunicării publice”
 • „Sociologie electorală"
 • „Sociologie publică”

Masterul de Teoria şi practica guvernării pune un accent deosebit pe componenta practică, pe formarea unor competenţe practice de administrare a organizaţiilor şi instituţiilor care au funcţii de management social şi guvernamental. În afara pregătirii teoretice în domeniul politicilor publice, planificării strategice, a teoriilor privitoare la managementul instituţiilor publice, masteranzii vor fi iniţiaţi în domeniul practic al guvernării, formându-li-se competenţe pentru a putea gestiona procesele reale de guvernare. Astfel, pregătirea pe care o asigurăm va fi conectată permanent la procesele de management real al instituţiilor publice, subliniindu-se permanent legătura dintre componentele teoretice şi cele practic reale ale acestor procese. Evaluarea finală la majoritatea cursurilor constă în realizarea unor cercetări aplicative, individuale sau în echipă. Cursurile au loc după amiaza, permiţînd astfel frecventarea lor şi de către masteranzii care au o
slujbă.

Competenţe şi dezvoltare profesională

Masterul de Teoria şi practica guvernării oferă absolvenţilor competenţe în analiza proceselor specifice elaborării şi implementării politicilor publice, a managementului instituţiilor publice şi în proiectarea strategiilor de devoltare locală şi naţională. O atenţie deosebită este acordată proceselor sociale de la nivelul comunităţilor locale ca şi managementului organizaţiilor şi instituţiilor aflate în procese de criză. Competenţele referenţiale pe care noi urmărim să le formăm absolvenţilor noştri îi fac pe aceştia să poată lucra cu performanţe deosebite în domenii multiple precum: managementul instituţiilor publice, ca experţi în auditul instituţional, în marketingul şi managementul public, ca manager ai proiectelor de dezvoltare locală şi regională, în consilierea administraţiei centrale, sau locale etc.
Masterul de Teoria şi practica guvernării deschide două direcţii de dezvoltare profesională. Pe de o parte, el oferă primul pas într-o carieră de cercetare şi învăţământ în domeniul specific al sociologiei guvernării, pentru licenţiaţii din facultăţile de sociologie, ştiinţe politice, economie etc. Pe de altă parte, programul nostru de master oferă competenţe complementare extrem de utile unor discipline foarte diverse, de la studiile economice şi de management la disciplinele legate de domeniul politic şi administrativ.

Detalii admitere

Masterul de Teoria şi practica guvernării este deschis tuturor absolvenţilor de facultăţi de ştiinţe sociale, politice, umaniste, economice sau juridice. El se adresează în aceaaşi măsură şi absolvenţilor din alte domenii care doresc să se profesionalizeze în domeniul guvernării. Examenul de admitere constă într-un interviu pe baza unui text personal de cercetare (eseu) de maxim 10 pagini, pe o temă cât mai apropiată de domeniul general de interes al masterului. Eseul
trebuie să aibă o bibliografie care să includă minim trei lucrări ştiinţifice relevante pentru domeniul tematic al eseului. Acesta trebuie depus împreună cu o scrisoare de motivaţie (de ce doreşte candidatul/a să se înscrie la acest master) la dosarul de înscriere. Nota obţinută la examenul de licenţă va fi un criteriu important în evaluarea candidaţilor.

Un mesaj din partea profesorului coordinator

„Programul pe care vi-l oferim este unul modern, la baza căruia stă un principiu fundamental pentru noi, acela că pregătirea la un master de tip aplicativ trebuie să fie un instrument esenţial nu doar în pregătirea teoretică a studenţilor masteranzi, ci şi în formarea abilităţilor lor practice capabile să asigure un nivel maxim de profesionalism, care să permită absolvenţilor performanţe referenţiale pe piaţa muncii.” (Conf. Univ. Dr. Alfred Bulai)
Toate detaliile de care poti avea nevoie le gasesti la adresa internet : http://guvernare.master-snspa.ro/

Bibliografie:

Acemoglu, Daron; James A. Robinson – De ce eșuează națiunile?, Editura Litera, București, 2016
Andreescu, Gabriel - Naţiuni şi minorităţi, Polirom, Iaşi, 2004
Băluță, Oana; Alina Andreea Dragolea; Alice Iancu - Gen si interese politice, Polirom, Iași, 2008
Dragolea, Alina Andreea - Statul Bunastarii după criza economică, Tritonic, București, 2016
Hoek van der, M.P. (ed), 2005, Handbook of Public Administration and Policy in the European Union, Taylor & Francis (cap.5, cap.6, cap.7, cap.8)
Miroiu, A. 2001, Introducere in analiza politicilor publice, 2001 (cap.1b, 1c, cap2a, 2c, cap. 3b, cap.4a, cap.6, cap.7)
Miroiu, Adrian; Bogdan Florian – Universitatea Românească Azi, Tritonic, București, 2015
Miroiu, Adrian; Șerban Cerkez – Competiția politica în România, Polirom, Iași, 2013
Miroiu, Mihaela - Drumul catre autonomie, Polirom, Iași, 2004
Miroiu, Mihaela (coord.) - Ideologii Politice Actuale, Polirom, Iași, 2012
Murgescu, Bogdan – România și Europa, Polirom, Iași, 2010
Ostrom, Elinor – Guvernarea Bunurilor Comune, Polirom, Iași, 2007
Păunescu, Mihai (coord.) – Management public în România, Iași, Polirom, 2008
Vlăsceanu, Lazăr; Marian Gabriel Hâncean – Modernitatea Românească, Paralela 45, Pitești, 2014

Propunere teme admitere masterate în domeniul 'științe politice':

 1. Evolutia politicilor egalității de șanse în România.
 2. Drepturile minorităților și contextul european după 2007.
 3. Abordări comparate ale reprezentării politice a femeilor în România: impactul asupra egalității de șanse.
 4. Contextul european al drepturilor minorităților naționale.
 5. Guvernarea bunurilor publice.
 6. Politicile publice: definiții
 7. Modele ale politicilor publice
 8. Evaluarea politicilor publice
 9. Instituții ale Uniunii Europene: Comisia
 10. Instituții ale Uniunii Europene: Parlamentul
 11. Instituții ale Uniunii Europene: Consiliul UE vs. Consiliul european
 12. Instituții ale Uniunii Europene: Instituții judiciare si de control
 13. Ideologii politice comtemporane
AtaşamentMărime
Microsoft Office document icon Master Guvernare si Societate.doc36 KB