Antropologie

Tipul masteratului: Studii avansate şi cercetare

Conținutul programului masteral

Masterul de Antropologie din cadrul SNSPA, fondat în urmă cu 15 ani, este cel mai longeviv și mai consecvent program de profil din România, renumit pentru importanța pe care o acordă componentei practice și pentru calitatea îndrumării masteranzilor în realizarea unor cercetări empirice în domeniile de interes ale antropologiei. Astfel, de la un prim curs de metodologie care asigură “intrarea în teren” şi până la practica de specialitate şi internship-ul asigurate în cadrul programului masteral, studenții sunt permanent ghidați în iniţierea şi realizarea unor investigaţii de teren.

În cadrul programului vă oferim oportunitatea să aprofundaţi cele mai discutate și mai de actualitate direcții de cercetare (antropologie vizuală, antropologia corpului, antropologie cognitivă etc), cu contribuţia cadrelor didactice pregătite la universități prestigioase din lume (Stanford, Cambridge, Oxford, Perugia, Central European University Budapesta, Universite Libre de Bruxelles).

Cursurile și seminariile acordă o atenţie particulară cercetării aplicate. Experienţa educaţională este completată prin participarea colectivă la ateliere, festivaluri de film documentar (Astra Sibiu, Pelicam Tulcea), vizitarea și discuții pe marginea unor expoziții cu componentă socială manifestă, cât și prin prelegeri ale unor invitați externi (lectori de la universități străine sau profesioniști din ONG-uri, companii și instituții culturale). Pentru a veni în întâmpinarea exigențelor profesionale ale masteranzilor, toate cursurile au loc după-amiaza.

Deoarece cercetarea de teren este fundamentul metodologic al antropologiei, programul masteral prevede cooptarea masteranzilor într-o cercetare colectivă de teren la sfârșitul primului an de studiu (aproximativ două săptămâni). În ultimii ani tematica acestor cercetări a inclus studiul noilor minorități din București (2015), al dinamicilor gastronomice și alimentare în Delta Dunării (2012), a regimurilor pazei și protecției din București (2013), a geografiei practicilor agricole şi turistice din comuna Fundata - Bran (2014). Fiecare cercetare colectivă se finalizează cu o publicație academică bazată pe contribuțiile studenților.

Filosofia didactică a programului privilegiază lucrul individual cu masteranzii și relația de mentorat; feedback-ul, peer-review-ul și cursurile tip atelier sunt metode predilecte de învățare. În vederea elaborării tezei de dizertație masteranzii au la dispoziție un curs de metode și tehnici de scriere academică în domeniul antropologiei.

Discipline studiate

 • Introducere în discursul antropologic (Prof. Vintilă Mihăilescu)
 • Practica observaţiei (Lect. Bogdan Iancu)
 • Antropologie economică (Conf. Cătălin Stoica)
 • Antropologie politică (Lect. Radu Umbreș)
 • Teritoriu și politici ale spațiului (dr. Gruia Bădescu)
 • Antropologia alimentaţiei (Lect. Monica Stroe)
 • Cultură materială (Prof. Vintilă Mihăilescu)
 • Antropologie cognitivă (Lect. Radu Umbreș)
 • Antropologia corpului (Lect. Alexandru Dincovici)
 • Antropologie vizuală (Lect. Bogdan Iancu)
 • Antropologia rudeniei (Lect. Radu Umbreș)
 • Metode de elaborare a lucrării de dizertație (Lect. Monica Stroe)

Cui se adresează programul

Masterul de Antropologie din cadrul SNSPA București se adresează absolvenților unei palete largi de specializări, printre care amintim sociologie, științe politice, arhitectură, jurnalism și comunicare, istorie, filosofie, etnologie, drept, economie, psihologie, artă teatrală și cinematografică și alte domenii artistice, cât și profesioniștilor cu experiență.

Oportunități profesionale

Masterul de Antropologie oferă absolvenţilor competenţe avansate în analiza calitativă şi abordarea componentelor culturale ale activităţilor umane, de la anchetele sociale la studiile de piaţă. De asemenea, masterul oferă competenţe în analizele comparative şi trans-culturale, tot mai necesare în contextul actual al globalizării.

Competențele în designul și implementarea proiectelor de cercetare le furnizează absolvenților expertiză valoroasă pentru redactarea cererilor de finanțare și derularea activităților de cercetare din proiecte europene.

În fiecare an o parte dintre absolvenţi continuă cariera în mediul academic, prin studii doctorale la SNSPA sau la universităţi prestigioase din lume. Masterul are o rată mare de acceptare la doctorate internaţionale, cu alumni bursieri ai University College London, University of Michigan, Central European University, Lancaster University, Max Planck Institute for Social Anthropology etc. Cu ajutorul competențelor asimilate în urma acestui master absolvenţii dobândesc şi îşi completează calificarea pentru sectorul privat - cercetare calitativă de piață, marketing și publicitate, expertiză social media sau CSR. De asemenea, competențele construite de programul masteral sunt utile în domeniul dezvoltării locale și comunitare, prin activități de cercetare, de mediere și intervenție comunitară sau de elaborare de politici publice. Programul deschide o serie de oportunități în domeniul activităților culturale (curatoriat și activități muzeale, elaborare de politici culturale, urbanism participativ, intervenție culturală. De asemenea, programul echipează absolvenții pentru susținerea activităților independente (trainer, formator, consilier cultural).

Detalii admitere

O condiţie preliminară de admitere este cunoaşterea a minim unei limbi de circulaţie internaţională.
Participarea la concurs constă în elaborarea unei scrisori de motivație și susținerea acesteia în cadrul unui interviu. Scrisoare de motivaţie va conține și un scurt proiect de cercetare sau eseu pe o tematică la alegere, din cadrul ariei disciplinare a masteratului (maxim o pagină, font Times New Roman / Calibri cu 12, spațiere la un rând și jumătate). Interviul va fi centrat pe problematica tratată în lucrare.

Informații suplimentare

Platformă admitere: www.admitere-masterat.politice.ro
Blog: http://masterantropologiesnspa.wordpress.com/
Facebook: https://www.facebook.com/masterantropologiesnspa
Contact: Lect. univ. dr. Bogdan Iancu, email: bogdan.iancu@politice.ro
Bibliografie orientativă:

 • “Antropologie. Cinci introduceri” – Vintilă Mihăilescu, Polirom 2009, capitolele O introducere generică (p. 13-25) șiEsențialismul și politic ale numirii (p. 248-269)
 • “Descrierea etnografică” – François Laplantine, Polirom 2000, capitolele Etnografia ca activitate perceptiva: privirea (p. 39 - 55) și Etnografia ca activitate lingvistica: scrierea (57-72)

Link bibliografie

AtaşamentMărime
Microsoft Office document icon Master Antropologie.doc36.5 KB