Înscrie-te la masterat in doi paşi

1. Deschide-ti un cont sau autentifica-te daca ai deja cont

2. Alege masteratul din lista aflata in coloana dreapta si completeaza datele de inscriere. Nu uita sa incarci CV-ul si scrisoarea de motivatie pe care o vei sustine.

 

Politici Publice şi Integrare Europeană

Misiune şi obiective:
Misiunea principală a masteratului de Politici Publice și Integrare Europeană este cea de a forma specialişti în profil, capabili să analizeze și proiecteze politici publice. Ne propunem să atingem următoarele finalităţi pentru absolvenţii masteratului:
• Finalităţi epistemice: să cunoască diferite paradigme în privința analizei și fomulării politicilor publice; să cunoască modul de funcționare al instituțiilor europene; să cunoască relația dintre organizațiile non-profit și formularea politicilor publice; să cunoască diferite perspective asupra managementului public; să cunoască politici economice, politici educaționale, politici anticorupție, politici ale egalității de gen, politici ale comunităților europene
• Finalităţi profesionale: să poată face cercetare aplicată (cantitativă şi calitativă) în profil, inclusiv cercetare comparată; să îşi formeze competenţă de consultanță și asistență specializată instituțiilor guvernamentale, organizațiilor neguvernamentale, partidelor politice în acest domeniu; să poată preda cursuri de profil.
• Finalităţi etice: să își dezvolte respectul față de valorile democratice și față de pluralitatea intereselor în formularea politicilor publice; să recunoască și să învețe să respingă inechitatea bazată pe diferenţe independente de meritele unei persoane, a unor grupuri şi comunităţi şi să își însușească orientarea spre egalitate de şanse în competiţie;
• Finalităţi psihologice: să-și perfecționeze capacitatea de comunicare, înţelegere şi cooperare cu persoane de alt gen, etnie, religie; să-și cultive stima de sine, dorinţa de autoafirmare precum și sentimentul competenței în analizarea și proiectarea politicilor publice;
• Finalități politice: să susţină în cunoştinţă de cauză la nivel de ONG-uri, partide, presă a proiectelor de politici publice.
 

Structura:
Planul de învățământ al specializării cuprinde un set de discipline de specialitate care să ofere studentului masterand viziunea necesară pentru înțelegerea și analizarea politicilor publice în contextul aderării și integrării în Uniunea Europeană. Masteratul este conceput în jurul unui nucleu central de cursuri obligatorii, căruia i se adaugă unul din cele trei pachete de cursuri opționale cu următoarele profile:

 • Pachetul 1: Politicile U.E.
 • Pachetul 2 : Institutii si politici antidiscriminare
 • Pachetul 3: Politici nationale


Cursuri:

Cursuri obligatorii:
Analiza politicilor publice
Management public
Metode cantitative şi analiză de politici
Instituțiile Uniunii Europene
Politici publice și organizaţii non-profit
Dezvoltare durabilă
Guvernare și Politici Publice


Cursuri optionale
Pachetul 1:
Elaborarea și evaluarea proiectelor
Managementul fondurilor comunitare
Politici sectoriale
Politicile Comunităților Europene

Pachetul 2:
Drepturile omului și valori democratice
Politici ale egalității de gen
Instituții și politici anti – discriminare
Cultură, gen și minorități (mass-media, spațiul intelectual public)

Pachetul 3:
Managementul fondurilor comunitare
Politici economice
Corupție și politici anticorupție
Politici educaţionale

Printre profesorii care vor preda la Masteratul de Politici publice şi integrare europeană amintim pe:

 • Prof. univ. dr. Adrian Miroiu
 • Conf. univ. dr. Gabriel Andreescu
 • Prof. univ. dr. Iordan Gheorghe Bărbulescu
 • Prof. univ. dr. Cezar Bîrzea
 • Prof. univ. dr. Mihaela Miroiu
 • Prof. univ. dr. Mihaela Vlăsceanu


Pentru detalii legate de admitere:
http://politice.ro/admitere-masterat/?q=admitere
Persoană de contact:
Liliana Herrera
Tel: 021. 318. 08. 58
Email: liliana@snspa.ro

Bibliografie:
Acemoglu, Daron; James A. Robinson – De ce eșuează națiunile?, Editura Litera, București, 2016
Andreescu, Gabriel - Naţiuni şi minorităţi, Polirom, Iaşi, 2004
Băluță, Oana; Alina Andreea Dragolea; Alice Iancu - Gen si interese politice, Polirom, Iași, 2008
Dragolea, Alina Andreea - Statul Bunastarii după criza economică, Tritonic, București, 2016
Hoek van der, M.P. (ed), 2005, Handbook of Public Administration and Policy in the European Union, Taylor & Francis (cap.5, cap.6, cap.7, cap.8)
Miroiu, A. 2001, Introducere in analiza politicilor publice, 2001 (cap.1b, 1c, cap2a, 2c, cap. 3b, cap.4a, cap.6, cap.7)
Miroiu, Adrian; Bogdan Florian – Universitatea Românească Azi, Tritonic, București, 2015
Miroiu, Adrian; Șerban Cerkez – Competiția politica în România, Polirom, Iași, 2013
Miroiu, Mihaela - Drumul catre autonomie, Polirom, Iași, 2004
Miroiu, Mihaela (coord.) - Ideologii Politice Actuale, Polirom, Iași, 2012
Murgescu, Bogdan – România și Europa, Polirom, Iași, 2010
Ostrom, Elinor – Guvernarea Bunurilor Comune, Polirom, Iași, 2007
Păunescu, Mihai (coord.) – Management public în România, Iași, Polirom, 2008
Vlăsceanu, Lazăr; Marian Gabriel Hâncean – Modernitatea Românească, Paralela 45, Pitești, 2014

Propunere teme admitere masterate în domeniul 'științe politice':

 1. Evolutia politicilor egalității de șanse în România.
 2. Drepturile minorităților și contextul european după 2007.
 3. Abordări comparate ale reprezentării politice a femeilor în România: impactul asupra egalității de șanse.
 4. Contextul european al drepturilor minorităților naționale.
 5. Guvernarea bunurilor publice.
 6. Politicile publice: definiții
 7. Modele ale politicilor publice
 8. Evaluarea politicilor publice
 9. Instituții ale Uniunii Europene: Comisia
 10. Instituții ale Uniunii Europene: Parlamentul
 11. Instituții ale Uniunii Europene: Consiliul UE vs. Consiliul european
 12. Instituții ale Uniunii Europene: Instituții judiciare si de control
 13. Ideologii politice comtemporane
© 2009-2011 Facultatea de Stiinte Politice - SNSPA