Înscrie-te la masterat in doi paşi

1. Deschide-ti un cont sau autentifica-te daca ai deja cont

2. Alege masteratul din lista aflata in coloana dreapta si completeaza datele de inscriere. Nu uita sa incarci CV-ul si scrisoarea de motivatie pe care o vei sustine.

 

 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/admmast/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 842.
 • strict warning: Redefining already defined constructor for class gmaps_content_address_fast_filter_helper in /home/admmast/public_html/sites/all/modules/gmaps/modules/gmaps_content/includes/gmaps_content.views.inc on line 164.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/admmast/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 842.

Management şi Guvernare

Misiune şi obiective :
Oferind o perspectivă interdisciplinară de analiză a practicii managementului şi a domeniului guvernării, programul urmareste sa creeze absolventilor următoarele cunoştinţe, competenţe şi abilităţi:

 • Intelegere, analiza si interpretare:
 • Cunoaşte specificul organizării şi funcţionării sectorului public, pe de o parte, şi a celui privat, pe de altă parte, şi are capacitatea de a aprecia, discuta şi argumenta cum organizaţiile sectorului public influenţează strategiile şi performanţele firmelor de afaceri şi invers;
 • Cunoaşte conceptele centrale ale procesului politicilor publice şi poate formula propuneri de politici publice;
 • Cunoaşte starea administraţiei publice actuale din România, măsurile de reformă şi rezultatele acestora şi poate elabora un model propriu de reformare a sectorului public, susţinut cu argumente;
 • Cunoaşte impactul mediului de afaceri local asupra guvernării corporative şi poate proiecta structura de conducere a unei corporaţii;
 • Cunoaşte terminologia specifică din domeniul contabilităţii şi instrumentele de bază ale analizei financiare şi are capacitatea de a interpreta rapoartele financiare;
 • Cunoaşte modelele relevante din domeniul culturii organizaţionale şi poate identifica elementele culturale în funcţie de care sunt proiectate şi conduse procesele şi activităţile de resurse umane; poate realiza auditul cultural al unei organizaţii sau instituţii;
 • Cunoaşte principalele modele de analiză a corupţiei şi a sistemelor de măsurare a corupţiei şi poate proiecta o politică publică anticorupţie;
 • Cunoaşte şi înţelege noţiunile referitoare la managementul ciclului de proiect şi modul de gestionare a instrumentelor structurale şi are capacitatea de a evalua un proiect şi, totodată, de a evalua modul de alocare şi gestionare a fondurilor comunitare;


Instrumental-aplicative:

 • Prin implicarea în exerciţii practice de simulare a unor situaţii ce necesită o decizie urgentă, deprinde abilitatea de confruntare cu puncte de vedere diferite şi argumentare a propriei opinii;
 • Prin implicarea în exerciţii practice a căror rezolvare necesită puternice interacţiuni de grup deprinde abilitatea de a comunica şi a lucra eficient într-un grup;
 • Prin însuşirea informaţiilor privind etapele de pregătire a unui proiect propus spre finanţare deprinde abilităţile necesare operării cu tehnicile şi metodele specifice managementului de proiect. 
 • Însuşirea cadrului deontologic al cercetării sociale şi a principiilor neutralităţii axiologice; 
 • Implicarea în dezvoltarea instituţională din România prin temperarea atitudinilor negativiste şi fataliste cu privire la corupţie; sensibilizarea la problematicile globale, înţelese ca probleme ale fiecărui individ.


Atitudinale si de comunicare:

 • Formularea de repere pentru stilul propriu de prezentare şi de implicare a propriei persoane în raport cu ceilalţi membri ai unei organizaţii sau ai unei comunităţi;
 • Asimilarea şi internalizarea valorilor voluntariatului, a sensului cetăţeniei şi a forţei comunităţii, a importanţei spiritului altruist şi sensibilităţii faţă de semenii în nevoie, a responsabilităţii individuale pentru conduită;
 • Conştientizarea importanţei dimensiunii etice a comportamentului managerial şi însuşirea principiilor eticii publice şi a eticii în afaceri, precum şi a aspectelor etice ale relaţiei public-privat;
 • Încurajarea dezvoltării unor atitudini tolerante faţă de diferenţele sociale; formarea şi dezvoltarea unor atitudini favorabile faţă de egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi;


Structură:
Programul are o structură tripartită. Prima parte include discipline de bază obligatorii pentru toţi cursanţii, acestea asigurând fundamentele cognitive si analitice comune de referinţa. Partea a doua include discipline de cunoaştere avansată, obligatorii pentru toţi cursanţii, prin care se asigură aprofundarea cunoştinţelor si abilitaţilor practice din domeniile managementului si guvernării. Partea a treia a programului lansează principalele trei direcţii de pregătire, pe care masteratul le propune propriilor cursanţi. Aceste direcţii de pregătire sunt formulate sub forma a trei pachete opţionale de pregătire complementară (pe scurt, module):

 • Pachetul 1, resurse umane şi comportament organizaţional: oferă cursanţilor posibilitatea de a dobândi cunoştinţe şi abilităţi legate de: planificarea carierei; politicile de resurse umane; derularea procedurilor de rectutare şi selecţie a resurselor umane în organizaţii; practica organizaţională; proiectarea proceselor de muncă în firme şi ong-uri; conducerea organizaţiilor.
 • Pachetul 2, management public şi politici naţionale şi europene: oferă cursanţilor cunoştinţe şi abilităţi legate de: funcţionarea managementului public în România şi în alte state europene; elaborarea şi formularea politicilor publice, la nivel naţional, european şi internaţional; funcţionarea administraţiei publice, la nivel central şi local; modalităţile în care statul gestionează resursele publice; strategiile de evaluare a politicilor publice.
 • Pachetul 3, management financiar: oferă cursanţilor cunoştinţe şi abilităţi legate de: pieţele de capital şi instituţiile financiare; analiza strategiilor financiare şi a managementului performanţelor; finanţarea proiectelor internaţionale; contabilitate şi analiză financiară; politici economice, naţionale şi europene.


Cursuri:

Cursuri obligatorii:
Probleme cheie în management şi organizaţii
Managementul public şi mediul de afaceri
Politici publice şi organizaţiile sectorului privat non-profit
Managementul organizaţiilor inter, multi şi transnaţionale
Guvernare şi politici publice
Guvernare corporativăşi managementul corporaţiilor transnaţionale
Metode cantitative şi analiză de politici
Contabilitate şi analiză financiară
Practică de specialitate

Pachetul I: Resurse umane şi comportament organizaţional
Managementul resurselor umane în context european şi internaţional
Politici de personal şi comportament organizaţional
Cultura organizaţională
Team Building şi metoda studiului de caz

Pachet II : Management şi politici naţionale şi europene
Politici economice europene Instituţii şi politici anti-discriminare
Politici ale egalităţii de gen
Corupţie şi politici anti-corupţie

Pachet III : Management financiar
Managementul fondurilor comunitare
Pieţe de capital şi instituţii financiare
Managementul finanţării de proiecte internaţionale
Management financiar

Informatii :
http://management-guvernare.politice.ro/

Bibliografie:
Acemoglu, Daron; James A. Robinson – De ce eșuează națiunile?, Editura Litera, București, 2016
Andreescu, Gabriel - Naţiuni şi minorităţi, Polirom, Iaşi, 2004
Băluță, Oana; Alina Andreea Dragolea; Alice Iancu - Gen si interese politice, Polirom, Iași, 2008
Dragolea, Alina Andreea - Statul Bunastarii după criza economică, Tritonic, București, 2016
Hoek van der, M.P. (ed), 2005, Handbook of Public Administration and Policy in the European Union, Taylor & Francis (cap.5, cap.6, cap.7, cap.8)
Miroiu, A. 2001, Introducere in analiza politicilor publice, 2001 (cap.1b, 1c, cap2a, 2c, cap. 3b, cap.4a, cap.6, cap.7)
Miroiu, Adrian; Bogdan Florian – Universitatea Românească Azi, Tritonic, București, 2015
Miroiu, Adrian; Șerban Cerkez – Competiția politica în România, Polirom, Iași, 2013
Miroiu, Mihaela - Drumul catre autonomie, Polirom, Iași, 2004
Miroiu, Mihaela (coord.) - Ideologii Politice Actuale, Polirom, Iași, 2012
Murgescu, Bogdan – România și Europa, Polirom, Iași, 2010
Ostrom, Elinor – Guvernarea Bunurilor Comune, Polirom, Iași, 2007
Păunescu, Mihai (coord.) – Management public în România, Iași, Polirom, 2008
Vlăsceanu, Lazăr; Marian Gabriel Hâncean – Modernitatea Românească, Paralela 45, Pitești, 2014

Propunere teme admitere masterate în domeniul 'științe politice':

 1. Evolutia politicilor egalității de șanse în România.
 2. Drepturile minorităților și contextul european după 2007.
 3. Abordări comparate ale reprezentării politice a femeilor în România: impactul asupra egalității de șanse.
 4. Contextul european al drepturilor minorităților naționale.
 5. Guvernarea bunurilor publice.
 6. Politicile publice: definiții
 7. Modele ale politicilor publice
 8. Evaluarea politicilor publice
 9. Instituții ale Uniunii Europene: Comisia
 10. Instituții ale Uniunii Europene: Parlamentul
 11. Instituții ale Uniunii Europene: Consiliul UE vs. Consiliul european
 12. Instituții ale Uniunii Europene: Instituții judiciare si de control
 13. Ideologii politice comtemporane
© 2009-2011 Facultatea de Stiinte Politice - SNSPA