Înscrie-te la masterat in doi paşi

1. Deschide-ti un cont sau autentifica-te daca ai deja cont

2. Alege masteratul din lista aflata in coloana dreapta si completeaza datele de inscriere. Nu uita sa incarci CV-ul si scrisoarea de motivatie pe care o vei sustine.

 

Admitere

Pentru anul universitar 2015-2016 se vor organiza două sesiuni de admitere pentru programele de master ale Facultăţii de Ştiinţe Politice, in lunile iulie şi septembrie 2015.

Vă puteți prezenta la una sau la ambele sesiuni de admitere.

Perioada de înscriere pentru admiterea la master - sesiunea iulie:

 • 1 – 19 iulie 2015.

Susținerea interviurilor: 20 - 24 iulie 2015
Afișarea rezultatelor: 25 iulie 2015

Perioada de înscriere pentru admiterea la master – sesiunea septembrie:    

 • 1 august – 17 septembrie 2015.

 Candidaţii care au obţinut la concursul de admitere o notă peste cinci sunt declaraţi admişi.

În luna septembrie, după a doua sesiune de admitere, se va face ierarhia finală a concurenţilor în funcţie de notele obţinute în concurs.
În cazul în care aţi participat la ambele sesiuni, se va lua în calcul nota cea mai mare.
În funcţie de numărul de locuri alocat facultăţii noastre se vor stabili, în ordinea ierarhiei notelor, locurile bugetate. Orientativ, în anii anteriori, fiecare program de master a avut în jur de 15 locuri bugetate.

Înscrierea se face exclusiv online. Candidaţii vor încărca pe site-ul de admitere un CV si o scrisoare de motivatie.

Vă rugăm consultaţi înainte informaţiile furnizate pentru fiecare program în parte.

Detalii despre programele de master găsiţi pe: www.politice.ro.
 
Pentru înscriere trebuie să trimiteţi în format Word sau PDF

 • Un Curriculum Vitae
 • Scrisoarea de motivatie (Pentru programele ANTROPOLOGIE și STUDII VIZUALE ȘI SOCIETATE) modelul de scrisoare de motivatie poate fi descarcat aici)
 • Este necesar pentru a vă înscrie să faceţi dovada plăţii taxei de admitere (150 RON) (Veţi completa numărul şi seria chitanţei într-o rubrică a formularului online).

În urma interviului veţi primi o notă care va stabili poziţia dumneavoastră în ierarhia locurilor subvenţionate de la buget. Lista locurilor bugetate se va întocmi după a doua sesiune de admitere iar lista finala a locurilor bugetate va fi definitivata după înmatriculare.
Prezentarea la interviu este obligatorie pentru toţi candidaţii.
 
Pentru înmatricularea dumneavoastră (va avea loc în septembrie) vor fi necesare următoarele acte:

 • cerere tip de la secretariat;
 • diploma de licenţă sau echivalenta acesteia, în original;
 • declaraţie pe proprie răspundere că nu a urmat alte forme de studii de masterat pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat;
 • certificat de naştere în copie legalizată;
 • certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui, în copie legalizată, dacă este cazul;
 • adeverinţa medicală;
 • două fotografii 3/4;
 • chitanţă de plată a taxei de înscriere (valoarea taxei este de 150 lei);
 • chitanta de plata a taxei de inmatriculare in valoare de 100 lei.

SNSPA-Facultatea de Stiinte Politice
Bdul Expozitiei, nr 30A, sectorul 1, Bucuresti
Cont bancar: RO85BRDE445SV18989114450 – BRD Victoria
Cod fiscal – 9510194
Detaliile platii:
- numele si prenumele candidatului
- taxa inscriere la examenul de admitere
 
Depunerea diplomei de licenţă în original este obligatorie pentru candidaţii care optează pentru un loc subvenţionat de la bugetul de stat.
Candidaţii care au urmat o formă de studii universitare de masterat pe locuri subvenţionate de la buget se pot înscrie doar pentru locurile cu taxă.
Pentru detalii suplimentare referitoare la admiterea în învăţământul universitar de masterat 2015, pentru oricare dintre programele de master vă rugăm să consultaţi www.politice.ro.

© 2009-2011 Facultatea de Stiinte Politice - SNSPA