Admitere

Pentru anul universitar 2019-2020 sesiunea de admitere se va organiza pentru toate programele de master ale Facultăţii de Ştiinţe Politice, in luna iulie, după cum urmează:

I. Perioada de înscriere: 13 mai – 7 iulie 2019.
Sustinerea interviurilor: 08 iulie 2019 (programarea pe masterate va fi afișată în timp util)
Afisarea rezultatelor: 08 iulie 2019
Perioada de inmatriculare: 09 – 10 iulie 2019
II. Perioada de înscriere: 08– 24 iulie 2019.
Sustinerea interviurilor: 25-26 iulie 2019 (programarea pe masterate va fi afișată în timp util)
Afisarea rezultatelor: 26 iulie 2019
Perioada de inmatriculare: 29 – 30 iulie 2019

Pentru participarea la interviu este obligatorie incarcarea documentului de finalizare a studiilor (diploma de licenta sau adeverinta de licenta pentru absolventii din anul curent) astfel:

 • pentru interviul sustinut in data de 8 iulie 2019, document incarcat pana la data de 7 iulie.
 • pentru interviul din perioada 25-26 iulie 2019, document incarcat pana la data de 24 iulie.

In situatia in care raman locuri neocupate, se va organiza o noua sesiune de admitere in luna septembrie 2019. Informatiile vor fi afisate in timp util.

Candidaţii care au obţinut la concursul de admitere o notă peste șase sunt declaraţi admişi.

În funcţie de numărul de locuri alocat facultăţii noastre se vor stabili, în ordinea ierarhiei notelor, locurile bugetate. Orientativ, în anii anteriori, fiecare program de master a avut în jur de 15 locuri bugetate.

Vă rugăm consultaţi înainte informaţiile furnizate pentru fiecare program în parte.

Înscrierea se face exclusiv online. Candidaţii vor încărca pe site-ul de admitere un CV si o scrisoare de motivatie, respectându-se informațiile furnizate pentru fiecare program în parte.

Pentru înscriere trebuie să trimiteţi în format Word sau PDF.

 • Un Curriculum Vitae
 • Scrisoarea de motivatie, conform modelului afisat, va fi încărcată în cont cu denumirea programului de master pentru care candidați
 • Pentru programele de master TEORIE ȘI ANALIZĂ POLITCĂ, ANTROPOLOGIE și STUDII VIZUALE ȘI SOCIETATE se va intocmi obligatoriu și un eseu
 • Este necesar pentru a vă înscrie să faceţi dovada plăţii taxei de admitere (150 RON) (Veţi completa numărul şi seria chitanţei in rubrica formularului online).
 • Candidaţii la studii universitare de masterat, absolvenţi ai studiilor universitare de licenţă în SNSPA, sunt scutiţi de taxa de admitere.

În urma interviului veţi primi o notă care va stabili poziţia dumneavoastră în ierarhia locurilor subvenţionate de la buget.
Prezentarea la interviu este obligatorie pentru toţi candidaţii.

Pentru înmatricularea dumneavoastră (luna iulie) vor fi necesare următoarele acte:

 • fisa de inscriere;
 • diploma de licenţă sau echivalenta acesteia, în original; candidatii cu diploma de licenta obtinuta in strainatate, vor prezenta la depunerea dosarului atestatul eliberat de MEN (CNRED).
 • declaraţie pe proprie răspundere că nu ați urmat alte forme de studii de masterat pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat;
 • certificat de naştere în copie legalizată sau copie simpla insotita de original;
 • certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui, în copie legalizată, dacă este cazul sau copie simpla insotita de original;
 • adeverinţa medicală;
 • două fotografii 3/4
 • chitanţă de plată a taxei de înscriere (valoarea taxei este de 150 lei);
 • chitanta de plata a taxei de inmatriculare in valoare de 100 lei.

SNSPA-Facultatea de Stiinte Politice
Bdul Expozitiei, nr 30A, sectorul 1, Bucuresti

Cont bancar: RO85BRDE445SV18989114450 – BRD Victoria

Cod fiscal – 9510194

Detaliile platii:
- numele si prenumele candidatului
- taxa inscriere la examenul de admitere FSP
 
Depunerea diplomei de licenţă în original este obligatorie pentru candidaţii care optează pentru un loc subvenţionat de la bugetul de stat.
Candidaţii care au urmat o formă de studii universitare de masterat pe locuri subvenţionate de la buget se pot înscrie doar pentru locurile cu taxă.