Înscrie-te la masterat in doi paşi

1. Deschide-ti un cont sau autentifica-te daca ai deja cont

2. Alege masteratul din lista aflata in coloana dreapta si completeaza datele de inscriere. Nu uita sa incarci CV-ul si scrisoarea de motivatie pe care o vei sustine.

 

Admitere

Admitere Masterat 2017
Vă oferim două tipuri de programe masterale
MASTERATE Studii avansate şi cercetare


Sunt destinate în primul rând celor care vor să se specializeze în domeniul ştiinţelor politice, sociologiei sau antropologiei, inclusiv pentru cei care doresc continuarea studiilor masterale cu un program doctoral în aceste domenii de specializare. Universitatea noastră oferă programe de doctorat în științe politice, sociologie și antropologie.

Oferim patru programe de studii masterele de tip avansat:
Domeniul Stiinte Politice:

 • ŞTIINŢE POLITICE
 • TEORIE ŞI ANALIZĂ POLITICĂ

Domeniul Sociologie

 • SOCIOLOGIE APLICATĂ: DEVIANȚĂ ȘI ORDINE SOCIALĂ
 • ANTROPOLOGIE

Toate aceste programe de master sunt acreditate.

MASTERATE de tip aplicativ
Sunt deschise tuturor absolvenţilor de licenţă care vor să se profesionalizeze în domeniile acoperite de programele de master. Vă oferim în acest an universitar următoarele programe de master:

Domeniul Stiinte Politice:

 • POLITICI, GEN ŞI MINORITĂŢI
 • POLITICI PUBLICE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ
 • GUVERNARE ŞI SOCIETATE (TEORIA SI PRACTICA GUVERNARII)
 • MANAGEMENT ŞI GUVERNARE
 • STUDII DE MUNCA (limba engleza)
 • DEZVOLTARE REGIONALA SI COOPERARE INTERNATIONALA (cu predare in limba romana si franceza)
 • STUDII DE MEDIU SI DEZVOLTARE DURABILA (IN LIMBA ENGLEZA)
 • POLITICA SI SOCIETATE EUROPEANA (IN LIMBA ENGLEZA)

Domeniul Sociologie

 • STUDII VIZUALE SI SOCIETATE
 • STUDII ROME

Toate aceste programe de master sunt acreditate.

Admitere
Pentru anul universitar 2017-2018 sesiunea de admitere se va organiza pentru toate programele de master ale Facultăţii de Ştiinţe Politice, in luna iulie 2017.

In situatia in care raman locuri neocupate, se va organiza o noua sesiune de admitere in luna septembrie 2017. Informatiile vor fi afisate in timp util.

 • Perioada de înscriere pentru admiterea la master - sesiunea iulie: 8 mai – 5 iulie 2017.

Sustinerea interviurilor: 10 iulie 2017
Afisarea rezultatelor: 11 iulie 2017
Perioada de inmatriculare: 17 – 19 iulie 2017

Sesiunea septembrie 2017

Înscrierea se face exclusiv online, în perioada 04 august – 17 septembrie 2017.
Susținerea interviului este programată în perioada 18-19 septembrie 2017. (programarea pe fiecare masterat va fi afișată în timp util).

Candidaţii care au obţinut la concursul de admitere o notă peste șase sunt declaraţi admişi.

În funcţie de numărul de locuri alocat facultăţii noastre se vor stabili, în ordinea ierarhiei notelor, locurile bugetate. Orientativ, în anii anteriori, fiecare program de master a avut în jur de 15 locuri bugetate.

Înscrierea se face exclusiv online. Candidaţii vor încărca pe site-ul de admitere un CV si o scrisoare de motivatie, respectându-se informațiile furnizate pentru fiecare program în parte.

Vă rugăm consultaţi înainte informaţiile furnizate pentru fiecare program în parte.

Pentru înscriere trebuie să trimiteţi în format Word sau PDF.

 • Un Curriculum Vitae
 • Scrisoarea de motivatie (Pentru programele ANTROPOLOGIE și STUDII VIZUALE ȘI SOCIETATE) modelul de scrisoare de motivatie poate fi descarcat aici)
 • Este necesar pentru a vă înscrie să faceţi dovada plăţii taxei de admitere (150 RON) (Veţi completa numărul şi seria chitanţei într-o rubrică a formularului online).

În urma interviului veţi primi o notă care va stabili poziţia dumneavoastră în ierarhia locurilor subvenţionate de la buget.
Prezentarea la interviu este obligatorie pentru toţi candidaţii.

Pentru înmatricularea dumneavoastră (luna iulie) vor fi necesare următoarele acte:

 • fisa de inscriere;
 • diploma de licenţă sau echivalenta acesteia, în original;
 • declaraţie pe proprie răspundere că nu ați urmat alte forme de studii de masterat pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat;
 • certificat de naştere în copie legalizată;
 • certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui, în copie legalizată, dacă este cazul;
 • adeverinţa medicală;
 • două fotografii 3/4
 • chitanţă de plată a taxei de înscriere (valoarea taxei este de 150 lei);
 • chitanta de plata a taxei de inmatriculare in valoare de 100 lei.

SNSPA-Facultatea de Stiinte Politice
Bdul Expozitiei, nr 30A, sectorul 1, Bucuresti
Cont bancar: RO85BRDE445SV18989114450 – BRD Victoria
Cod fiscal – 9510194
Detaliile platii:

 • numele si prenumele candidatului
 • taxa inscriere la examenul de admitere FSP

Depunerea diplomei de licenţă în original este obligatorie pentru candidaţii care optează pentru un loc subvenţionat de la bugetul de stat.

Candidaţii care au urmat o formă de studii universitare de masterat pe locuri subvenţionate de la buget se pot înscrie doar pentru locurile cu taxă.

© 2009-2011 Facultatea de Stiinte Politice - SNSPA