Admitere studii universitare de masterat 23 septembrie 2019

Facultatea de Științe Politice organizează o sesiune de admitere, în luna septembrie 2019, pentru locurile rămase neocupate, la următoarele programele de masterat acreditate:

Domeniul Științe Politice:

 • Științe Politice
 • Studii de Muncă
 • Politică și Societate Europeană
 • Studii de Mediu și Dezvoltare Durabilă
 • Politici, Gen şi Minorităţi
 • Politici Publice și Integrare Europeană
 • Management şi Guvernare
 • Teorie și Analiză Politică
 • Guvernare și Societate

Domeniul Sociologie:

 • Antropologie
 • Studii Vizuale și Societate
 • Sociologie Aplicată. Devianță și Ordine Socială
 • Studii Rome

Înscrierea se face exclusiv online, la adresa admitere-masetrat.politice.ro, până la  22 septembrie 2019.
Susținerea interviului este programată în data de 23 septembrie 2019, ora 14.00, sala 710.

Admitere studii universitare de masterat - sesiune septembrie 2019

Facultatea de Științe Politice organizează o sesiune de admitere, în luna septembrie 2019, pentru locurile rămase neocupate, la următoarele programele de masterat acreditate:

Domeniul Științe Politice:

 • Științe Politice
 • Studii de Muncă
 • Politică și Societate Europeană
 • Studii de Mediu și Dezvoltare Durabilă
 • Politici, Gen şi Minorităţi
 • Politici Publice și Integrare Europeană
 • Management şi Guvernare
 • Teorie și Analiză Politică
 • Guvernare și Societate

Domeniul Sociologie:

 • Antropologie
 • Studii Vizuale și Societate
 • Sociologie Aplicată. Devianță și Ordine Socială
 • Studii Rome

Înscrierea se face exclusiv online, în perioada 02 august – 08 septembrie 2019.

Susținerea interviului este programată în data de 09 septembrie 2019.
(programarea interviului pentru fiecare masterat va fi afișată în timp util).

Admitere Masterat 2019

Vă oferim două tipuri de programe masterale

MASTERATE Studii avansate şi cercetare
 
Sunt destinate în primul rând celor care vor să se specializeze în domeniul ştiinţelor politice, sociologiei sau antropologiei, inclusiv pentru cei care doresc continuarea studiilor masterale cu un program doctoral în aceste domenii de specializare. Universitatea noastră oferă programe de doctorat în științe politice, sociologie și antropologie.

MASTERATE de tip avansat:

Domeniul Stiinte Politice:

 • ŞTIINŢE POLITICE
 • TEORIE ŞI ANALIZĂ POLITICĂ

Domeniul Sociologie

 • SOCIOLOGIE APLICATĂ: DEVIANȚĂ ȘI ORDINE SOCIALĂ
 • ANTROPOLOGIE

Toate aceste programe de master sunt acreditate

MASTERATE de tip aplicativ:

Sunt deschise tuturor absolvenţilor de licenţă care vor să se profesionalizeze în domeniile acoperite de programele de master. Vă oferim în acest an universitar următoarele programe de master:

Domeniul Stiinte Politice:

 • POLITICI, GEN ŞI MINORITĂŢI
 • POLITICI PUBLICE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ
 • GUVERNARE ŞI SOCIETATE (TEORIA SI PRACTICA GUVERNARII)
 • MANAGEMENT ŞI GUVERNARE
 • STUDII DE MUNCA (limba engleza)
 • MASTER ÎN POLITICĂ ȘI SOCIETATE EUROPEANĂ (limba engleză)
 • STUDII DE MEDIU ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ (limba engleză)

Domeniul Sociologie

 • STUDII VIZUALE SI SOCIETATE
 • STUDII ROME

Toate aceste programe de master sunt acreditate

Pentru programele de master la care optați este necesar să încărcați scrisoarea de motivație, conform modelului din lista.

Pentru programele de master Antropologie, Studii Vizuale și Societate și Teorie și Analiză Politică trebuie încărcat obligatoriu și un eseu, de maxim o pagină; acesta va fi elaborat pe o tematică la alegere, din cadrul ariei disciplinare a masteratului.